منو   منو ریاضی آنلاین درباره ما تماس با ما آموزش آنلاین ریاضی

واژه نامه ریاضی

در این بخش از سایت ریاضی آنلاین به معرفی، ترجمه و مفهوم واژه های تخصصی ریاضی می پردازیم، می توانید در بین آنها جستجو نمایید و دلیل نام گذاری و یا مفهوم آن را متوجه شوید.

اتحاد مثلثاتی لاگرانژ

اتحاد مثلثاتی لاگرانژ

واژه فارسی : اتحاد مثلثاتی لاگرانژ واژه انگلیسی : Lagrange's trigonometric identity -------------------- اتحاد مثلثاتی لاگرانژ یک اتحاد مهم در ریاضیات است که به کمک آن می‌توان انتگرال‌های دشوار را حل کرد. یک مثال از این اتحاد، حل انتگرال زیر است: ∫sin(x)cos(x)dx با استفاده از اتحاد مثلثاتی لاگرانژ، می‌توان این انتگرال را به صورت زیر حل کرد: ∫sin(x)cos(x)dx = 1/2 ∫sin(2x)dx = -1/4 cos(2x) + C که در آن C نشان دهنده ثابت انتگرال است. »»


ico  یکشنبه ۰۵ آذر ۱۴۰۲     ico  ۷۲۶ بازدید
رگرسیون خطی

رگرسیون خطی

در لاتین، رگرسیون خطی، وایازی خطی، برگشت خطی را Linear regression می نویسند. رگرسیون خطی یک روش آماری است که برای بررسی رابطه بین یک متغیر وابسته و یک یا چند متغیر مستقل استفاده می‌شود. در این روش، فرض می‌شود که رابطه بین متغیر وابسته و مستقل به صورت یک خط است. برای مثال، فرض کنید ما می‌خواهیم بررسی کنیم که چگونه ساعات تحصیل در هفته (متغیر مستقل) بر تعداد نمرات دانشجو (متغیر وابسته) تأثیر دارد. با استفاده از رگرسیون خطی، ما می‌توانیم چگونگی این تأثیر را به صورت خطی نشان دهیم. به عبارت دقیق‌تر، با استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده از دانشجوها، ما محاسبات ... »»


ico  یکشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۲     ico  ۸۷۶ بازدید
کنترل بهینه

کنترل بهینه

مسأله کنترل بهینه | Optimal control problem مسأله کنترل بهینه در ریاضی، یک مسأله بهینه‌سازی است که در آن باید یک سیستم دینامیکی را به گونه‌ای کنترل کرد تا یک هدف خاص را بهینه‌سازی کند. این مسأله معمولاً شامل یافتن یک تابع کنترل بهینه است که سیستم را به حالت مطلوب و بهینه هدایت می‌کند. این مسائل در زمینه‌های مختلف از جمله مهندسی، علوم کامپیوتر، اقتصاد و بسیاری حوزه‌های دیگر بکار می‌روند. »»


ico  یکشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۲     ico  ۷۲۸ بازدید
انتگرال لگاریتمی

انتگرال لگاریتمی

معنی انتگرال لگاریتمی به انگلیسی Logarithm integral می باشد. انتگرال لگاریتمی یک نوع انتگرال است که در آن تابع مورد نظر با لگاریتم گرفته می‌شود و سپس انتگرال آن محاسبه می‌شود. به عبارت دیگر، این انتگرال برای حل مسائلی که تابع‌های لگاریتمی در آن‌ها دخیل هستند، استفاده می‌شود. برای مثال، فرض کنید بخواهیم انتگرال لگاریتمی تابع f(x) = ln(x) را حساب کنیم. در این صورت، ابتدا تابع f(x) را با لگاریتم گرفته و به صورت زیر خواهد بود: g(x) = ∫ln(x) dx حال با استفاده از قوانین انتگرال‌گیری و جبر بولان، محاسبات را ادامه داده و نتایج را به دست خواهیم آورد. »»


ico  یکشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۲     ico  ۷۷۸ بازدید
تابع دترمینان

تابع دترمینان

واژه فارسی : تابع دترمینان واژه انگلیسی : Determinant function ---------- تابع دترمینان یک تابع است که یک ماتریس را به عددی مقدار می‌دهد. برای یک ماتریس n×n، دترمینان آن با استفاده از فرمول‌های خاص محاسبه می‌شود. به عنوان مثال، فرض کنید ماتریس زیر را داشته باشیم: A = | 1 2 | | 3 4 | حال دترمینان این ماتریس با استفاده از فرمول زیر قابل محاسبه است: det(A) = (1*4) - (2*3) = 4 - 6 = -2 بنابراین، دترمینان این ماتریس برابر با -2 است. »»


ico  شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۲     ico  ۸۶۲ بازدید
ضرب داخلی نامعین

ضرب داخلی نامعین

فارسی : ضرب داخلی نامعین / انگلیسی : Indefinite inner product »»


ico  شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۲     ico  ۱۱۶۶ بازدید
فرضیات توزیعی

فرضیات توزیعی

فارسی : فرضیات توزیعی / انگلیسی : Distributal assumptions »»


ico  شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۲     ico  ۸۱۰ بازدید
مستقل خطی

مستقل خطی

واژه فارسی : مستقل خطی واژه انگلیسی : Linear dependent بردارهایی را مستقل خطی گوییم که هیچ یک را نتوان به صورت ترکیب خطی متناهی از یکدیگر نوشت. ماتریس مستقل خژی ماتریسی است که بردارهای سطری و ستونی آن نسبت به هم مستقل خطی باشند بنابراین دارای مرتبه کامل است. »»


ico  سه شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰     ico  ۴۸۱۲ بازدید
قضیه نگاشت باز

قضیه نگاشت باز

معنی قضیه نگاشت باز به انگلیسی Open mapping theorem می باشد. قضیه نگاشت باز با دو‌ تعریف در آنالیز تابعی و‌ آنالیز مختلط شناخته می شود. که در آنالیز تابعی ان را نیز با نام قضیه شوائرتز-باناخ نیز می شناسند. »»


ico  سه شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰     ico  ۳۵۷۱ بازدید
ماتریس ژاکوبی، ماتریس ژاکوبین

ماتریس ژاکوبی، ماتریس ژاکوبین

در دیکشنری تخصصی ریاضی، واژه ماتریس ژاکوبی، ماتریس ژاکوبین به معنی و نوشتار Jacobian matrix می باشد. ماتریس ژاکوبین یک ماتریس نگاشت خطی است که درایه های آن مشتق اول تابع چند متغییره است. »»


ico  سه شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰     ico  ۴۱۹۸ بازدید
Pages: 12
مطالب منتخب
قضیه نگاشت باز قضیه نگاشت باز
۲۷ مهر ۱۴۰۰
تابع دترمینان تابع دترمینان
۲۰ آبان ۱۴۰۲
مماس قائم مماس قائم
۱۴ مهر ۱۴۰۰
ضرب داخلی نامعین ضرب داخلی نامعین
۲۹ مهر ۱۴۰۲
آرشیو
تابع اکیدا یکنوا
۲۲ مهر ۱۴۰۰
مماس قائم
۱۴ مهر ۱۴۰۰
مشتق پذیری
۱۴ مهر ۱۴۰۰

درخواست کلاس ریاضی

برای رزرو نوبت کلاس خصوصی بر روی لینک زیر کلیک نمایید تماس با ما